[fullwidth_text alt_background=”none” width=”1/1″ el_position=”first last”]
Du kan være i fare for at blive udbrændt, hvis du:

Identificerer dig for stærkt med arbejde, og du har svært ved at  at finde balancen mellem arbejde og privatliv.

Forsøger at være alt for alle andre. Ansatte inden for sundhedsvæsenet, skoler, politi eller rådgivere er kendt for at være i risikogruppen for udbrændthed, da man mener at dette især forekommer inden for arbejdsområder, hvor der er følelsesmæssig og social tæt kontakt med andre mennesker.

Har stigende samarbejdsproblemer med kolleger eller kunder/klienter, hvis du er mindre tålmodig og hurtigere bliver irriteret.

Skal kæmpe for at møde op på arbejde, hvis det er svært for dig at komme i gang hver morgen eller ved arbejdsbegyndelse.

Synes at du møder uoverkommelige forhindringer på arbejdet, og du føler, at du aldrig har nok energi til at være produktiv nok, og ikke føle dig tilfreds, med det du gør.

Andre tegn på udbrændthed kan også være:

  • Hovedpine, spændte muskler, kvalme eller svimmelhed.
  • Forandret søvnmønster – du sover mere eller mindre end før – eller forandret appetit.
  • Du bruger mad, alkohol, medikamenter eller lignende i håb om at føle dig bedre.
  • Du bliver let syg.

Vær dog opmærksom på, at disse symptomer også kan skyldes andre årsager, derfor bør du opsøge faglig bistand til udredning, f.eks. egen læge.

Det er vigtig, at du lærer at håndtere denne situation, og ikke mindst lærer at sætte grænser. Ofte er du ikke selv opmærksom på problemet, men dine omgivelser har lagt mærke til det. Man skal derfor ikke nødvendigvis opfatte deres bekymring for din situation som kritik,de vil dig oftest det bedste. Modtag eller opsøg hjælp inden det er for sent.

Der er flere måder at håndtere udbrændthed på afhængig af, hvilken stadie man er nået til. Der er mange meninger om, hvordan man bør gribe det an. En ting er dog helt sikkert, og det er, at du selv skal erkende problemet, tage et medansvar og lære at sætte grænser.

Her er en mulig måde at komme videre på, både for dig som enkelt person men også for virksomheden. Midlet hedder motion – det kan ikke nødvendigvis stå alene.

Et studie omfattende tidligere ikke-aktive personer, der indvilgede I at gennemfører et 4 ugers trænings program bestående at almen kondition og styrke elementer. I studiet sammenlignede forskerne, om der var forskel på at dyrke motion, der øgede konditionen eller motion, der havde det formål at øge styrken.

Formålet med studiet var at finde ud af om motion kunne ændre på deltagernes selvopfattelse af deres eget trivsel/ velvære, stress og udbrændthedsniveau.

Efter fire ugers træning oplevede deltagerne forbedret velvære, stress og udbrændthed i hverdagen. Forskerne fandt at:

  • Konditionstræning (3 x 30 minutter per uge) øgede den enkeltes velvære, nedsatte bekymringsniveau, mental træthed og selv opfattede stress.
  • Styrketræning (3 x 30 minutter per uge) øgede den enkeltes velvære, højere tilfredsstillelse ved at udføre opgaver i hverdagen og selv opfattede stress niveau.

Flere større studier i fremtiden må vise om det også holder i større sammenhænge, men forskellen mellem før og efter målinger i denne gruppe deltagere er så stor, at man konkluderer, at motion har en reel forbedrende effekt på udbrændthed.

Der er meget nyttigt information at hente i denne kampagne organiseret af  Videncenter for Arbejdsmiljø: Jobogkrop.dk 

Kilder:

  • Bretland and Thorsteinsson (2015), Reducing workplace burnout: the relative benefits of cardiovascular and resistance exercise. PeerJ 3:e891
  • Videncenter for Arbejdsmiljø.dk

[/fullwidth_text]