triathlon 2

Flertallet af overbelastningsskader indenfor triatlon sker i disciplinerne løb og cykling, men ses også i svømmedisciplinen. De fleste triatleter svømmer fri fordi det er hurtigst, og giver mulighed for at løfte hovedet fri af vandet for at pejle svømme retningen. Skaderne er som oftest lokaliseret til skulderen.

Afgørende for effektivitet af svømmetaget er teknikken. Den erfarne svømmer er i stand at udvikle kraften fra nedre mave / ryg regionen (også kaldet ”core” muskulaturen). Core muskulaturen er betydelig stærkere og mere udholden end selve skulderen, og skal derfor integreres i svømme teknikken.

Ved at udnytte styrken her, sammen med en rulle bevægelse, udnyttes kraften bedre og skulderen aflastes derfor tilsvarende. Nybegynderen uden tilfredsstillende teknik vil bruge skulderen mere isoleret i svømmetagene, og dermed være i en større risiko for at overbelaste skulderen.

En af grundene til at der muligvis ikke er så mange skader i svømmedisciplinen er, at der ikke trænes så meget i svømning som de andre discipliner. Grundene hertil angives ofte som:  Besværligt at finde en svømmehal, uhensigtsmæssige åbningstider i relation til arbejde, studier eller familie. Desuden er teknikken svær og tidskrævende at lære. Det er nemmere at tage sko på eller at hoppe op på cyklen.  Dernæst er tids forbruget under konkurrencen også minimal, sammenlignet med tidsforbruget på cykling og løb. På de korte distancer (sprint) varer svømmeturen ca. 17% af den totale tids forbrug (ca. 10 minutter), og på de lange distancer (Ironman) ca. 10% af den totale tids forbrug (55 minutter). Tiderne her er for veltrænede atleter.

Det kunne dog give god mening at bruge mere tid på svømning. Studier har vist at overbelastningsskaderne der bliver pådraget under løb og cykling muligvis kan skyldes en summation (ophobning) af belastninger i disse discipliner. Det ses ikke under svømning, og derfor kan svømning anvendes som aktiv aflastning mellem cykel og løbetræning.

Overbelastningsskaderne i svømning skyldes gentagende ensformige bevægelser der hele tiden laver små skader på vævet, og som udvikler sig hvis ikke der er tilpas med restitution mellem træningspassene. Studier har vist at top triatleter foretager ca. 500 000 svømmetag med hvert arm per år. Det er trods alt en del.

Årsagen til de fleste skulderskader skal findes i en ustabil skulder eller det der kaldes indeklemnings syndromet (impingement), eller et samspil mellem disse tilstande.

Impingement:

De sener der oftest afklemmes under svømning er supraspinatus og bisceps senerne, som oftest supraspinatus. Årsagen ses ofte som voldsom øgning i trænings volume herunder intensitet.

Behandlingen er først og fremmest at finde årsagen til overbelastningen. Er det dårlig teknik eller trænings doseringen der kan være årsagen. Det skal tilpasses, hernæst kan det være nødvendigt med aflastning og specifik træning af skulder muskulaturen med det formål at stabilisere skulderleddet. Er der voldsom inflammation kan anden behandling komme på tale.

Bisceps tendinitis:

Bisceps senen kan irriteres når den gentagene gange skal passere under kravebenet undervejs i svømmetaget. Er senen fortykket vil den med tiden komme ”i klemme”, og inflammationen vil forværres.

Årsagen kan også skyldes, at skulderen som helhed er svag og dermed bliver overarms knoglen muligvis presset op i skulderleddet under afviklingen. Det medfører mindre plads mellem hovedet på overarms knoglen og kravebenet, som igen medfører at senen der skal passere i mellerummet kommer i klemme.

Behandling er igen afdækning af årsagen, specifik øvelse program og eventuel medicinsk behandling hvis der er stor inflammation.

Instabilitet:

Instabilitet omkring skulderen hos svømmere er velkendt. Det er vigtigt, at det konstateres så hurtigt som muligt. Symptomerne på en ustabil skulder er ofte begyndende vedvarende smerter efter svømning. Måske først som ubehag, og så en langsom overgang til smerter.

Der findes flere tilgange til den ustabile skulder, men som udgangspunkt kan følgende retningslinjer være gode at følge:

  • Undgå smerteprovokerende aktivitet
  • Muligvis kan inflammationsdæmpende medicin i en kort periode komme på tale
  • Is til smertestilling
  • Stræk øvelser omkring ledkapslen
  • Styrke træning af muskulaturen omkring selve skulderleddet
  • Generel styrke af øvre ryg og skulderblade

Skal man forebygge bedst muligt, er det nødvendigt at arbejde med svømme teknikken, dernæst indikerer flere studier, at det er relevant at træne ”core muskulaturen”. Specifik træning af skuldermusklerne omkring leddet og fokus på skulderbladets funktion og stabilitet.

At kende symptomerne på en begyndende overbelastning og aflaste hurtigst muligt er bedste medicin i længden. Føre dagbog, være opmærksom på årsags sammenhænge, samt opsøge hjælp inden det er for sent. Det måtte være sig med hensyn til teknik eller anden faglig bistand med hensyn til udredning af smerten, eller udarbejdelse af egnet styrkeprogram til skulderregionen.

Dansk Triatlon Forbund

DGI Triatlon

 

Kilde:

Bertola et al. Profile of injures prevalence in athletes who participated in SESC Triathlon Caiobá-2011. Acta Ortop Bras. 2014; 22(4): 191–196.

Zwingenberger et al. An epidemiological investigation of training and injury patterns in triathletes. J Sports Sci. 2014;32(6):583-90

Bales and Bales. Swimming Overuse Injuries Associated With Triathlon Training. Sports Med Arthrosc Rev 2012;20:196–199