Tankevækkende tal:

  • 20 % af den voksne danske befolkning har kroniske smerter
  • Hvert år kommer der ca 6000 – 7000 nye smerte patienter til i Danmark
  • Det anslås at der går 1 million arbejdsdage tabt hvert år i Danmark pga. smerter i Danmark
  • Smerter er hyppigste årsag til lægekontakt

 

 

Den internationale definition på smerter lyder sådan her:Hvis vi skal holde os til den officielle definition så lyder definitionen sådan her:

”Smerte defineres som en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som forbindes med aktuel eller mulig vævsskade, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan oplevelse. ”

Hvad betyder det?

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmæssig oplevelse, som fortæller dig, at din krop trues af eller udsættes for skade. Smerte kan også opstå uden, at en beskadigelse af kroppen nødvendigvis kan påvises.

Smerte opleves forskelligt fra person til person – et spark over skinnebenet opleves nødvendigvis ikke lige smertefuldt to personer i mellem. Det skyldes at smerter består af både fysiske og følelsesmæssige elementer, og dermed opleves smerter forskelligt. Hos den enkelte person kan smerten også opleves anderledes afhængig om det er en ”overskuds” eller ”underskuds” dag. Smerteoplevelsen afhænger også af om du har haft smerte i længere tid eller det er nyopstået. Graden af smerter er altså det samlede resultat af selve situationen hvori det sker, tidligere erfaringer med smerter, nuværende livssituation, social baggrund og sindstilstand for at nævne nogle af de faktorer der spiller ind.

Smerte kan derfor være vanskelig at håndtere for alle såvel professionelle behandlere, som de der har smerter. Smerter er nemlig en personlig oplevelse, og kan derfor ikke måles med et ”smertemåler” og sammenlignes med naboens.

Har smerter konsekvenser i hverdagen ?

Ja det har det i høj grad. Smerter i længere tid medfører for eksempel træthed, nedsat koncentrationsevne, nedsat hukommelse, humørsvingninger, nedsat fysisk funktionsevne. Fortsætter smerterne i lang tid nok påvirker det ofte økonomien hvis man mister sit arbejde og socialt samvær med venner og familie påvirkes. Smerter kan være svære at tale med andre om – fordi de kan ikke ses, smerter er personlige, smerter kan medføre stress og nedtrykthed. Vi ved fra forskningen at mennesker med langvarige smerter kan risikere man at blive socialt isolerede, miste deres identitet og få meget nedsat livskvalitet. Der er derfor mange vigtige og gode grund til at forhindrer smerter i at blive langvarige / kroniske så ens livskvalitet ikke bliver påvirket.

Klinikken har stor ekspertise og erfaring inden for smertebehandling og kan tilbyde smertebehandling til både akutte og kroniske smerter. Smertebehandling kan bestå og består ofte af mange forskellige tiltag, der tilpasses patientens særlige og unikke situation. Afgørende er en grundig samtale medefterfølgende udredning af den særlige situation den enkelte befinder sig i og en drøftelse af hvorledes smerterne kan behandles og håndteres.

Smertebehandling omfatter mange forskellige elementer som f.eks akupunktur, manual terapi, massage, træning, information om smertehåndtering, hjælp til selvhjælp afhængig af situationen. Du kan se mere om hvad klinikken har at tilbyde her.

Vil du læse lidt mere om smerter fra en videnskabelig, men lettilgængelig synsvinkel har nogle af verdens førende smerteforskere tilknyttet Aalborg Universitet, nemlig professor Lars Arendt-Nielsen og Thomas Graven-Nielsen skrevet om smerter:

Hvad gør mest ondt: at føde eller få et spark i skridtet

Du kan blive overfølsom for smerte

Rødhårede reagere anderledes på smerter

 

Kilder:

Troels Staehelin Jensen, Jørgen B. Dahl ,Lars Arendt Nielsen. Smerter -baggrund, evidens og behandling. FADL’s Forlag, 2013.                             ISBN: 9788703059082

Adriaan Louw, Emilio Puentedura .Therapeutic Neuroscience Education. (2013)International Spine and Pian Institute. ISBN: 978-0-9857186-4-0

Dr David Butler & Prof Lorimer Moseley . The Explain Pain Handbook ProtectometerNOI Group Publications; first edition edition (2015).         ISBN-13: 978-0975091098

Dr David S. Butler and Prof G. Lorimer Moseley.Explain Pain 2nd Edn. Noigroup Publications (2013). ISBN: 978-0-9873426-6-9