Sammenhæng mellem rygning, stress og lændesmerter.

backpain

 

 

 

 

 

 

Ondt i ryggen er andet end ”hold i ryggen” eller ”discus problematikker”. Dermed er det også givet at behandling af rygsmerter ikke nødvendigvis kun drejer sig om ”knæk og bræk” og øvelser / træning.Tidligere studier har vist, at der er en sammenhæng mellem lændesmerter og rygning. Det gælder både som aktiv ryger og tidligere rygere. Rygere har øgede risiko for at få lændesmerter. Helt op til 30% større risiko i den voksne befolkning, og skræmmende 89% blandt unge rygere.

Årsagen hertil forklares med nedsat blodforsyning til ryggens discus-skiver og andre strukturer i ryggen.

Der er netop udgivet et nyt studie der bekræfter disse tidligere fund, men ud over det ses der en tydelig sammenhæng mellem rygning, stress og kvinder. Tidligere studier har også vist at kvinder er mere udsat end mænd for at få lændesmerter hvis de rygere, dermed ikke sagt at mænd kan ryge videre uden at tage notits af problematikken.

3703 kvinder deltog i undersøgelsen, og formålet var at finde frem til de faktorer der kunne være medvirkende til øgede lændesmerter.

Forskernes resultat viser at stress i sig selv var en faktor der øgede ”ikke vedholdende lændsmerter” med 1,8 gange, og ”vedholdende smerter” med 1,6 gange. Rygere angav 1,5 gange flere ”vedholdene lændesmerter” gener.

Hvad kan man så bruge det til?

Det viser at den enkelte har et medansvar for at få en bedre hverdag – man kan ikke altid overlade ansvaret til behandleren – behandleren kan ikke løse problematikken med rygning eller stress – den del ”bor” hos den enkelte.

Man kan opsøge behandlere for at få hjælp til stress eller ryge afvænning – men viljen til at gøre op med faktorer skal være til stede hos den enkelte.

Stress er et moderne ord – og mange føler sig ”stressede”. Forveksl ikke travlhed med stress. Har du stress er det vigtigt at anerkende det, og søge hjælp. Stress medfører mange andre problematikker i hverdagen – i yderste konsekvens sygemelding, mistet arbejde, mistet indtægt og hvad det måtte medfører. Rygning afhjælper ikke stress. Læs mere om hvordan du muligvis kan får hjælp til stress på arbejdspladsen længere nede i artiklen.

Der er mange penge at spare for den enkelte. Rygning er en dyr fornøjelse. Behandlinger som reelt ikke hjælper, fordi årsagen muligvis skal findes et andet sted, er dyre – både for den enkelte, men også for samfundet som helhed.

Har du rygsmerter og ryger, bruger en del tid på ”alt det rigtige” uden nødvendigvis at få det meget bedre i hverdagen – så bør du måske lede efter anden årsags forklaringer. Denne behandling er tilmed ”gratis” og giver stor overskud i længden. Prøv at regne på det: cigaretter, behandlinger, sygemeldinger mm – det kan kun betale sig for alle at stoppe.

Kender du til denne kampagne og stress og trivsel ?

Stress er det arbejdsmiljøproblem, der er mest opmærksomhed på i disse år, både på arbejdspladserne og i medierne. Og stress er et problem, der skal tages alvorligt. I den nyeste danske undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred (NFA 2012) angiver 15 pct. af deltagerne, at de har følt sig stresset ‘hele tiden’ eller ‘ofte’ inden for de seneste to uger. For at kunne forebygge og håndtere stress, skal der fokus på trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere hos Videnscenter for Arbejdsmiljø

Kig forbi klinikkens bibliotek

Kilder:

Schmelzer et al. Role of Stress and Smoking as Modifiable Risk Factors for Non-persistent and Persistent Back Pain in Women. The Clinical Journal of Pain Publish. 2015. Ahead of Print

Dean and Söderlund. What is the role of lifestyle behaviour change associated with non-communicable disease risk in managing musculoskeletal health conditions with special reference to chronic pain? BMC Musculoskelet Disord. 2015 Apr 13;16(1):87.

Shiri et al. The association between smoking and low back pain: a meta-analysis. Am J Med. 2010 Jan;123(1):87.e7-35

Chaiton et al. A systematic review of longitudinal studies on the association between depression and smoking in adolescents. BMC Public Health. 2009 Sep 22;9:356

Gigtforeningen