Rygning og operation. Skal du indenfor nærmeste fremtid igennem en korsbåndsoperation og er ryger, bør du nok læse med her. Til slut i artiklen er der flere gode råd til rygere inden en operation.

Et studie i januar udgaven af American Orthopaedic Society for Sports Medicine  har undersøgt om rygning gør en forskel på patienters resultat af korsbåndsoperationer.

Oplysninger om personerne blev hentet fra en landsdækkende database. Undersøgelsen skulle klarlægge om rygning gjorde en forskel på det endelige resultat. Man udvalgte personer, der havde gennemgået en korsbåndsoperation og efterfølgende sammenlignede man rygere og ikke rygere. Grupperne blev matchede i forhold til køn, alder, køn, overvægt, menisk problematikker og komplikationer indenfor de første 90 dage efter operationen.

De operative komplikationer man havde fokus på var: infektioner, blodpropdannelse i tilbageføringsårerne (venerne), arvævs dannelse fortil i knæleddet og til sidst reooperation af samme eller modsatte knæ indenfor en 5 års periode.

Godt og vel 13000 patienter indgik i undersøgelsen, hvoraf de knap 1700 var rygere. Studiet viste at risikoen for at få en infektion var fordoblet i ryger gruppen, ligeledes var risikoen for at danne blodpropper næsten fordoblet i ryger gruppen. Studiet viste at i en 5 års periode efter første operation, var der større risiko for at modsatte knæ skulle gennemgå en korsbåndsoperation – eller samme knæ skulle re-opereres, hos rygere sammenlignet med ikke rygere.

Arvævsdannelse er formentlig den komplikation der medfører størst funktionstab over tid, og kræver ofte nye indgreb af forskellige art. Rygning synes ikke at have en effekt på arvævsdannelse.
Der er derfor en klar sammenhæng mellem komplikationer og rygning ved korsbåndsoperationer. I 2012 gennemførte Sundhedsstyrelsen  en lignende undersøgelse om rygning og alkohols effekt på operationer generelt. Sundhedsstyrelsens undersøgelse viser ligeledes øget risiko for infektioner og blodpropper for rygere ved operationer.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelse er der efterfølgende udgivet vejledninger til rygere og patienter med øget alkoholindtag, som de bør tage alvorligt inden operationer.risk

Følgende råd bør følges:

”Til dig som skal opereres

Stop rygning

Et kirurgisk indgreb er aldrig helt uden risiko. Nogle indgreb er forbundet med større risiko end andre, men heldigvis er komplikationer relativt sjældne. Man kan i høj grad selv påvirke risikoen for komplikationer. Det vigtigste er, at du holder op med at ryge.

Rygning skader lungerne og øger risikoen for vejrtrækningsproblemer og infektioner i forbindelse med en operation. Dette gælder især indgreb i brystkasse og mave og ved alle operationer, hvor man benytter narkose.

Rygning øger risikoen for blodprop ved alle typer indgreb, og især hvis operationen gælder hjerte-karsystemet. Det er også vist, at rygere har øget risiko for sårinfektioner.

Efter bedøvelse med narkose følger der som regel en periode med slimdannelse og hoste. Luftvejene er irriterede, og hvis slim og andet materiale ikke bliver hostet op, kan man få alvorlige infektioner. De som ryger, har på forhånd kronisk luftvejsirritation og slimdannelse. Denne tilstand forværres efter en narkose. Eftersom luftvejenes renovationssystem allerede er overbelastet hos en ryger. Derfor bliver faren for luftvejsinfektioner i forbindelse med narkose betydelig større.

Hvis du holder op med at ryge mindst seks uger før operationen, reducerer du risikoen for komplikationer betragteligt. Det er også meget vigtigt, at du holder dig fra tobak i tiden efter operationen. Kontakt din læge, eller den afdeling du skal behandles på for at få hjælp til rygestop. Læs mere om rygestop på stoplinien.dk

Andre forholdsregler

Motion

Vær fysisk aktiv i tiden før operationen. Spørg lægen til råds hvis du er i tvivl om, hvad kroppen tåler. Motion er vigtig for at holde kroppen i bedst mulig stand. Blot en mindre øgning fra hvad du er vant til vil hjælpe dig. Gå daglige ture således at du får gang i blodomløbet. Uden fysisk aktivitet stiger risikoen for årebetændelse og blodprop.

Mad og alkohol

Tænk lidt ekstra på kostindholdet. Husk at drikke rigeligt med vand, og at spise fiberrig mad. Det forebygger forstoppelse.

Hvis man har et alkoholindtag i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, behøver man ikke at stoppe med at indtage alkohol før en operation. Har man derimod et større indtag, skal man stoppe helt med at indtage alkohol mindst 4 uger før en planlagt operation. Risikoen er, at der indtræder flere komplikationer som hjertelungeproblemer eller infektioner efter operationen.

Medikamenter

Husk at oplyse lægen om alle de medikamenter, du benytter. Det gælder også dem, du ikke tænker på som egentlig medicin. Enkelte medikamenter kan give øget risiko for blødning og blodprop.”

Kilde: Lægehåndbogen