Osgood-Schlatter er en betændelse i fæstet for den store lårmuskel, hvor denne fæster på skinnebenet lige nedenfor knæskallen på voksezonen ved øverste, forreste del af skinnebenet. Det skyldes lårmusklens gentagende træk på underbenet med stor kraft, som f.eks. ved gentagende spark eller spring.

Symptomerne forværres ofte i vækstspurt perioder hos barnet. Tilstanden ses hos unge i alderen 11-16 år, som er fysisk aktive, og drenge rammes 3 gange så ofte som piger. Når vækstzonen lukker sig – normalt i 17 års alderen, forsvinder smerterne hos de fleste.

 

 

 

 

Symptomer :

  • Smerter der langsom forværrer over tid
  • Smerterne forværres ved aktivitet
  • Hævelse og sart hud når det er værst
  • Der vokser en lille fortykkelse frem på knoglen hvor knæskalssenen hæfter sig op underbenet
  • Der kan forekomme nedsat kraft over knæet
  • Knæstrækkermusklen kan føles stram
  • Der kan forekomme nedsat bevægelighed i knæet
  • Ubehag / smerter ved dagligdags aktiviteter om side på knæ, gå på trapper eller gå i hug .
  • Ubehag når benene holdes i ro i længere tid, især med bøjede knæ f.eks. i fly eller bagsædet i en bil.

Prognosen er god for det fleste da det ofte forsvinder ad sig selv, hvis man behandler det korrekt. Fortsætter man med at dyrke idræt der provokere smerterne kan det blive meget langvarigt. Det vil ofte være nødvendigt med aflastning i en periode. Prognosen er god, og generne forsvinder af sig selv efter nogen tid.

Hvilken behandling er der og hvordan kan klinikken hjælpe ?

Akut behandlingen er is gentagende gange. Det virker smertestillende. Tal eventuelt med lægen om medicin hvis generne ikke aftager. Udleveres der NSAID, må der ikke trænes i den periode hvor man indtager medicinen.

Osgood Schlatter er normalt et problem, som går over af sig selv. Normalt er det blot nødvendigt med en tilpasning af trænings intensitet og aktivitet. Indsætter man hurtigt ved smertens opstart kan man klare det indenfor få uger. Respektere man ikke smerten, medføre det blot flere smerter og almen forværring af tilstanden. Det medfører længere tids nedtrapning, især i fremskreden tilstand, og i yderste konsekvens må man stoppe med sin idræt måneder.

Dermed ikke sagt at man skal holde op med at dyrke idræt. Anbefalingen går på at fortsætte med idræt efter de værste symptomer er faldet til ro. Man vil ofte kunne være med hvis man overholder ”grøn, gul, rød stoplys” reglen. Man kan fortsætte med at være med til idræt i grøn zone – uden at det bliver værre. Gul zone er tilladt i kortere perioder. Rød zone er forbudt. Fortsætter smerten i længere tid i rød zone skal man opsøge faglig udredning.

0= ingen smerter.    10 = værst tænkelig smerter

Du kan læse mere om det med aktivitet og smerter her

Osgood Schlatter brænder oftest ud af sig selv, i løbet af nogle måneder (6-18 måneder, i grelle tilfælde længere tid) .Bulen på underbenet hvor senen hæfter forsvinder ikke igen.

Træne og udspænde muskulatur omring hofte og knæ er en nødvendighed. En strop under knæskallen kan nogle gange afhjælpe smerten.

Anden behandling der muligvis kunne afhjælpe symptomerne er såler til sko hvis der er en fejlstilling omkring fod / knæ der er med til at vedligeholde symptomerne.

Når vækstzonen er lukket kan trykbølge være en mulighed.

Kilder:

Launay. Sports-related overuse injuries in children. Orthop Traumatol Surg Res. 2015 Feb;101(1 Suppl):S139-47

Yen. Assessment and treatment of knee pain in the child and adolescent athlete. Pediatr Clin North Am. 2014 Dec;61(6):1155-73.

Gazya et al. Shock wave therapy versus Interferential therapy in the Management of Osgood-Schlatter disease with Knee Brace. Int.J.Adv. Res.Biol.Sci.2014; 1(2): 37-44

Parmar. Osgood Schaltter disease: A rare condition in young athletes – a case study. Int J Physiother. Vol 1(5), 265-268, December (2014)

Whitmore A. Osgood-Schlatter disease. JAAPA. 2013;26(10):51–52.

Maher and Ilgen. Osgood-Schlatter disease. BMJ Case Rep. 2013 Feb 27;2013

Weiser. Approach to the patient with noninflammatory musculoskeletal pain. Pediatr Clin North Am. 2012 Apr;59(2):471-92.

Maffulli N, Longo UG, Spiezia F, Denaro V. Aetiology and prevention of injuries in elite young athletes. Med Sport Sci. 2011;56:187–200.

Stein CJ, Micheli LJ. Overuse injuries in youth sports. Phys Sportsmed. 2010;38(2):102–108.

Vreju et al. Osgood-Schlatter disease–ultrasonographic diagnostic. Med Ultrason. 2010 Dec;12(4):336-9.