Diskusprolaps i nakken er meget almindelig og kan påvises hos omkring 20 % af den voksne befolkning. Det fleste har dog få eller ingen symptomer. I Danmark bliver 600 personer hvert år opereret for diskusprolaps i nakken. Nerverødderne i halsen går ud i armen. Tryk på en nerverod giver derfor smerter/føleforstyrrelse i armen og nedsat kraft i armen.

Symptomerne er smerter i nakken og udstrålende smerter til skulder/arm. Man kan også få nedsat følesans og nedsat kraft i armen. I sjældne tilfælde kan en stor diskusprolaps i nakken trykke på den forlængede rygmarv. Dette giver kraftnedsættelse i benene, påvirke kontrol af vandladning, afføring og/eller seksuel funktion.

Hvis man får svær kraftnedsættelse i skulder/arm eller påvirket kontrol af vandladning, afføring og/eller seksuel funktion, skal man kontakte sin læge med det samme.

Hvordan er langtidsudsigterne? De allerfleste får det bedre af sig selv efter 1-4 måneder. Omkring 80 % blive symptomfri efter operation.

(kilde: Sundhed.dk)

 

Det kan nogle gange være svært som patient at vide hvad der er op og ned på de behandlings muligheder der tilbydes for netop diskusprolaps i nakken. En mulighed for at få en baggrundsviden,  er at se hvad sundhedsstyrelsen anbefaler. Deres retningslinjer baseres på sidste nye videnskabelig forskning, og arbejdsgrupperne bag diverse retningslinjer er netasat af en bred vifte af eksperter fra sundhedssektoren som i dette tilfælde blandt andre omfatter speciallæger, fysioterapeuter , kiropraktorer, gigtforeningen osv. På klinikken vælger vi at følge disse retningslinjer, og vi kan fagligt leve op til de anbefalede retningslinjer.

Hvad anbefales der så kort fortalt

  • Patientuddannelse med information om prognose og smertemekanismer rettet mod den enkelte patient
  • Patienten bør vejledes i individuelt tilpasset fysisk aktivitet og generel træning.
  • Det er god praksis enten at anvende smertestillende medicin efter lægens.
  • McKenzie-øvelser i kombination med anden behandling anbefales
  • Stabilitetstræning for nakken bør ses som en mulighed
  • Ledmobilisering af nakken i kombination med anden behandling
  • Traktionsbehandling kan være en mulighed sammen med anden behandling.

Hvordan bør problematikken IKKE angribes

  • Jævnlig massage i kombination med anden behandling.
  • Gentagende akupunktur behandlinger i kombination med anden behandling.

Hvis du vil læse mere kan du se hele rapporten her. Findes i en lang og kort udgave.

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/nkr-cervikal-radikulopati

Hjælp til selvhjælp:

Har du udstrålende smerter til højre arm kan du begynde med disse øvelser efter McKenzie konceptet.

Har du udstrålende smerter til venstre arm kan du begynde med disse øvelser efter McKenzie konceptet

Øger det dine symptomer / smerter , stop og opsøge faglig bistand.