”Crossover” løb

Din løbestil kan være medvirkende til overbelastningsskader.

Crossover stilen kan f.eks være medvirkende til ; løberknæ (Tractus iliotibialis friktions syndrom),skinnebensbetændelse (tibial stress syndrome) eller hofte smerter.

Hvordan ser crossover så ud?

Hvis du forestiller dig, at du løber i en lige linje, så skal du være opmærksom på, hvordan dine fødder rammer jorden set i relation til midtlinjen. Det ses nok bedst på et løbebånd – evt. med en makker stående bagved der observerer eller optager dit løb på video.

Du skal ligge mærke til, hvor foden rammer i forhold til midtlinjen (stiplet linje), foden krydser midtlinjen deraf navnet ”crossover”.

Normalt bør fødderne ramme underlaget lige til højre og venstre for midtlinjen.

 

 

 

 

 

En årsag til denne løbestil kan være, at du ikke er stærk nok i hofte / bækken regionen. Er du ikke i stand til at stabilisere under løb eller gang, bliver du nødt til at kompensere andet steds, ellers overbelaster du din hofter, knæ, skinneben eller ankler over tid.

 

Hvis du ser på den røde løber til venstre øverst, vil du se at han ”taber” hoften under løb / gang. Det kan medfører end uheldig mønster over tid fra lænden og nedefter.

 

 

Man skal dog også være opmærksom på, at selvom man løber på denne måde, er det ikke sikkert man udvikler skader. Vores kroppe er heldigvis ikke ens, og dermed reagerer vi heller ikke ens på belastning over tid.

Oplever du overbelastningsskader kan denne løbestil, og svaghed over hoften være en medvirkende årsag til skaderne. Måske træner du allerede efter et program, men synes måske ikke helt, at det hjælper nok, eller måske slet ikke. Måske kan du finde forklaringen i det efterfølgende.

Det du selv kan arbejde med (udover at styrke dine svage mønstre), er at forsøge at ændre din løbestil. Det lykkes ikke altid, og er ikke et mirakelmiddel, men omvendt er det et forsøg værd da det kan gå ind og gøre en forskel.

Et studie fra Meardon et al. (2012) viste, at hvis man blot kan øge skridtbredden med 3 cm, aflastes den store sene fra hoften ned til knæet (tractus iliotibibialis) med op til 20%, så der er noget at hente. Måske er grunden til, at dit styrke program ikke slår igennem i hverdagen det, at du ikke træner ”funktionelt”. Løb foregår i en bestemt cyklus, og denne cyklus er en helt anden end den, der er at ligge på gulvet og lave hofte øvelser f.eks. Det er ikke direkte overførebart til løb og du skal derfor til at ”fortælle hjernen”, at den skal til at bevæge på en ny måde – du skal til at øve dig i din nye løbestil under løb, for at blive ”funktionel”.

At ændre på din løbestil er ikke altid lige nemt. Det kan kræve en instruktør (opsøg eventuel din lokale løbeklub), brug spejl eller video. Men lige netop crossover er rimelig nem at arbejde med selv. Finde en rute, hvor der er optegnet en streg på jorden f.eks. på en cykelsti, atletik bane eller fugen mellem fliserækkerne på fortovet. Stregen skal bruges til at kontrollere, at du ikke krydser midtlinjen under løbet.

Når du er ude at løbe skal du med jævne mellemrum kigge ned og arbejde med at øge afstanden mellem fødderne, når de rammer jorden. De skal lige akkurat ramme på hver side af din streg uden at krydse over stregen/midten. Det gør du i 20-30 sekunders intervaller undervejs. Efterhånden som du bliver vant til den nye fornemmelse, arbejder du i længere perioder ad gangen, hvor du koncentrere dig om din nye skridtbredde.

Hvor lang tid tager det?

Det er forskelligt fra person til person. Det handler om at gøre hjernen bevidst omkring denne nye måde at løbe på, dermed kræver det koncentration. Nogle er bedre til det end andre. Det kræver bevidsthed om, hvor vi placerer fødderne under løb, uden nødvendigvis at kigge på dem. Der er ingen tvivl om, at stort set alle kan gennemfører programmet med tiden dog nogle hurtigere end andre.

Det er vigtigt at tilpasse løbedistancen til at begynde med. Det, at man ændrer løbestil belaster kroppen anderledes. Der er derfor nødvendigt at ændre på intensiteten i begyndelsen (kortere løbeture, nedsætte hastigheden.)

Hjemmeprogram?

Har du ikke et program hjemme kan du eventuelt forsøge dig med dette program, det tager udgangspunkt i det funktionelle.

(http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=8821,8820,602,8795,3066,3067,517)

Lidt mere traditionel styrke her:

http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=469,3051,470,3304,6579,781,8166,32,678

Er du usikker på, om du gør det rigtigt eller har svært ved at komme igang, kan vi på klinikken hjælpe dig med råd og vejledning  til at komme godt videre.

Det kan sagtens lade sig gøre at komme godt videre –  selv i hverdagen.

Læs her om “POSE LØB”. Forsker: Ingen videnskabelig støtte til ny løbestil

Kilder:

Meardon et al. Step width alters iliotibial band strain during running.Sports Biomech. 2012 Nov;11(4):464-72

Nicola and Jewison. The anatomy and biomechanics of running. Clin Sports Med. 2012 Apr;31(2):187-201