artrose

Hvad er Atrose?

Ved gentagne belastninger kan brusken, og efterfølgende af knoglen under brusken beskadiges. Slidgigtforandringerne kan i nogle tilfælde medføre en “betændelse” (inflammation) af ledhinden der findes på den indvendige side af ledkapslen der omgiver leddet, f.eks. i knæleddet. Det bevirker at du kan opleve hævelse, nedsat bevægelse og smerte i knæleddet. Slidgigtforandringer er en naturlig del af det at blive ældre. Meget ofte har man disse forandringer uden at opleve smerter. Der ses ofte svære forandringer på røntgenbilleder der ikke medfører smerter, andre gange er der stort set ingen forandringer – men store smerter. Røntgenbeskrivelse og smerteoplevelsen hænger derfor ikke nødvendigvis sammen.

 

 

 

Symptomer

Symptomer ved artrose er smerter i leddet ved bevægelse under belastning. Der ses ofte igangsætningsbesvær, aftagende symptomer efter opvarmning af leddet, men smerten opstår igen ved længere tids belastning. Hævelse kan ofte ses i knæ-, ankel- og fingerled.

Behandling

Behandlingen er først aflastning fra de aktiviteter der måtte medføre smerter, indtil hævelsen er aftaget. Dernæst skal der trænes. Det kan lyde modsatrettet at noget der er slidt skal trænes, men ikke desto mindre er det sådan det forholder sig. Større studier i Sverige og nu også i Danmark, viser at træning er vigtigt og ofte nok til at undgå eller udsætte eventuel udskiftning af knæ eller hofte. Du kan læse mere om det her. Det kan i nogle tilfælde være behov for supplerende smertebehandling.

Der findes ingen behandling, der kan genskabe den ødelagte brusk. Brusktransplantationer er endnu ikke egnede til generelle slidgigtforandringer.

Træningsprogram til hjemmebrug

Klinikken kan hjælpe dig med at udarbejde et træningsprogram til hjemmebrug – eller du har mulighed for at træne under supervision i klinikkens træningslokaler.

 

Kilder:

Davis and MacKay. Osteoarthritis year in review: outcome of rehabilitation.Osteoarthritis Cartilage. 2013 Oct;21(10):1414-24.

Bennell. Physiotherapy management of hip osteoarthritis.J Physiother. 2013 Sep;59(3):145-57.

Golightly et al.comprehensive review of the effectiveness of different exercise programs for patients with osteoarthritis.Phys Sportsmed. 2012 Nov;40(4):52-65.