• +45 20 60 24 00
  • info@sofiendal-sundhedsteam.dk

Rygsmerter og træning

Rygsmerter og træning

Rygsmerter er almen forekommende. På verdensplan regner man med at 12% af den voksne befolkning lider af rygsmerter, hvoraf ca. 50% af dem har tilbagefald inden for et år. Et skøn over de samlede samfundsmæssige omkostninger til personer med rygsygdom eller rygsmerter ligger på 13 mia. kr. fordelt på ca. 5.6mia. kr. til behandlingsudgifter i sundhedsvæsenet, ca. 2.6 mia. kr. på det kortsigtede produktionstab (kortsigtet sygefravær) og ca. 4.7. mia. kr. på det langsigtede produktionstab (permanent tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet). Det er rigtig mange penge på denne lidelse alene. Hvad kan man så eventuelt gøre for at undgå problematikken eller undgå tilbagefald?risk
En oversigtsartikel i januar-udgaven af det ansete Amerikanske videnskabelig tidsskrift, JAMA Intern Med. offentliggjorde en stor oversigtsartikel der omfatter 23 studier og knap 31000 inkluderede patienter. Artiklen er indtil videre den største og mest omfattende indenfor området.
Studiet viser, at når man sammenholder de forskellige behandlingsmetoder der ofte bruges i behandling af rygsmerter, så er træning den intervention der har bedst virkning på rygsmerter.
Undersøgelsen viser, at det at træne formindsker risikoen for rygsmerter med 35% og risikoen for en sygemelding med 78%. Kombineres træning med undervisning formindskes risikoen for rygsmerter med 45%, og en forbyggende effekt i op til et år. Undersøgelsen viser dog også at effekten aftager markant efter et år, hvis ikke træningen vedligeholdes. Det er derfor ikke nok at træne kortvarigt, og derefter satse på det holder evigt.
Artiklen konkluderer også, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for at kun undervisning i rygproblematikker, rygbælter, indlæg eller bevidsthed omkring arbejdsstillinger i sig selv formindsker rygsmerter eller sygemeldinger som følge af rygsmerter.Der er derfor god grund på både det personlige plan, men også samfunds økonomisk, at der opfodres til en aktiv hverdag samt øget fokus på træningsdelen frem for den passive behandlingsdel som de fleste sundhedsforsikringer mm har fokus på. Der er flere forsikringsselskaber der ikke vil betale til ”træning / genoptræning” hos f.eks. en fysioterapeut, men derimod gerne til passiv behandling. Tankevækkende når dokumentationen peger på at vi bør være aktive og træne for at formindske forekomsten af rygsmerter.

Der er som sådan ikke påvist at der er bestemte former for træning der er bedre end andre, så der er rig mulighed for at vælge træningsformer. Er du i tvivl, opsøg kvalificeret vejledning hos fagkyndige faggrupper.

jeja26

Praktiserende fysioterapeut. MScPT. Godkendt Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

%d bloggers like this: