• +45 20 60 24 00
 • info@sofiendal-sundhedsteam.dk

Profil

Profil

Fysioterapeut Jens Erik Jørgensen

Autoriseret Fysioterapeut, MScPT. Cert.MDT. Exam.MT. CKTP.

Har arbejdet som praktiserende fysioterapeut i knap 25 år.

Jeg er godkendt som specialist i muskuloskeletal fysioterapi under Danske Fysioterapeuter. At være godkendt specialist betyder, at jeg er uddannet  på ekspert niveau til at udrede og behandle problemer og smerter hos patienten. Det kan være problemer eller smerter fra kroppens led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevæv.

Jeg er opdateret på den nyeste forskningsbaserede viden inden for fysioterapi, diagnostik og træning, således at du som patient kan modtage den rette rådgivning, undersøgelse og behandling.

På klinikken tilbyder jeg en grundig undersøgelse efterfulgt af rådgivning, opfølgning, behandling og træning. Behandlingen tager udgangspunkt i gældende viden og nationale retningslinjer på området. Jeg sender altid en status til praktiserende læge eller speciallæge i forbindelse med konsultationer, selvfølgelig kun ved patientsamtykke. Derudover tilbyder jeg også firmaaftaler , der tilpasses den enkelte medarbejder eller hele personalet.

Privat er jeg gift, har tre børn og bor i Kærby. Mine interesser er familien, verden omkring mig, sport, dykning og rejseoplevelser med familie og venner.

Faglig profil og uddannelser:

 • Godkendt Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi
 • Uddannet i Aalborg 1991
 • Ansat hos Aalborg Kommune som distriktsfysioterapeut fra 1991 – 1993
 • Praktiserende fysioterapeut på klinik siden 1993. (Dronninglund og Aalborg)
 • Projektstilling Center for Forskning i Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM AAU) august 2016
 • Adjunkt University College Nordjylland Fysioterapeutuddannelsen oktober 2015 til august 2016
 • Tilknyttet Center for Forskning i Almen Medicin ved Aalborg Universitet (CAM AAU) – Ryg og Artrose gruppen
 • Samarbejder med Idrætsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital

Videreuddannelse på Universitets niveau med eksamen og certificering inden for følgende områder:

 • Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis. (2017). Johns Hopkins University. USA
 • Forebyggelse af Kroniske Smerter (2014). Minnesota University. USA
 • Idrætsfysiologi (2013). Melbourne University. Australien
 • Billeddiagnostik  for Fysioterapeuter (2013). Alberta University. Canada
 • Master of Science i Fysioterapi (2009). Queen Margaret University, Edinburgh. Scotland
 • Klinisk Beslutningstagning og Forskningsmetodologi (1995). Københavns Universitet Certificeringer
 • Eksamineret i Manual Terapi         
 • Certificeret i McKenzie konceptet  
 • Certificeret i brug af Kinesiotape   
 • Certificeret i screening Functional Movement Screen
 • Certificeret i screening  Y-Balance

Projekter

Udvendig hoftesmerter i samarbejde med Idrætsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital

Publikationer

 • Surgical fenestration and rehabilitation of a sports traumatic non-union ischial tuberosity fracture – Case report. Int J Surg Case Rep. 2018;53:362-366
 • Introduction Low back pain (LBP) is one of the health conditions that lead to the most disability worldwide. Guidelines aimed at management of LBP recommend noninvasive and non-pharmacological management, including patient education, advice to stay active. Jan 24, 2018.  BMJ Open
 • STPs: occupational therapists and physiotherapists can support GPs. Br J Gen Pract. 2018 Jan;68(666):14-15
 • Overuse injuries in running. 2016  Dansk Sportsmedicin
 • Translation and validation of the Child and the Adolescent HARDSHIP (Headache-attributed restriction, disability, social handicap and impaired participation) questionnaire into Danish language. Apr 14, 2016  PeerJ
 • Danish VISA-A questionnaire with validation and reliability testing for Danish-speaking Achilles tendinopathy patients. Dec 9, 2015. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Danish translation and validation of the Oslo Sports Trauma Research Centre questionnaires on overuse injuries and health problems. Dec 3, 2015 Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Translation and validation of the Danish Foot Function Index (FFI-DK) Nov 4, 2014. Scand J Med Sci Sports

Faglig videreuddannelse

  • Grundkurser i ultralydsscanning i DUDS regi
  • Uddannet i Udvidet Ryg Udredning (ULRUS) – Region Nordjylland
  • Manual terapi
  • McKenzie konceptet
  • Medicinsk træningsterapi
  • Movement science
  • Myofaciel Release
  • Muscle Energy Technique
  • McConnell konceptet
  • Neurodynamisk Undersøgelse og Behandling
  • Musculoskeletal Diagnosis and Treatment
  • Motion på Recept
  • Idrætsmedicin
 • Kvalitetsudvikling