laser

Ordet LASER står for: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – eller oversat til dansk: ”Lys der forstærkes ved stimuleret stråleudsendelse”. Laserbehandling er kort fortalt en behandlingsform hvor man udnytter lysets energikilde ved at koncentrere en meget stor energimængde i en snæver lyskilde, så man derigennem kan afsætte energien i kroppen. Terapeutisk laserlys betegnes LLLT (Low Level Laser Therapy) og blev anvendt første gang i 1965. I laserterapi benyttes en lavere effekt af laserlyset end når det anvendes til kirurgi eller i industrien, hvor effekten er så høj at lyset kan skære/brænde meget præcist.

Det udsendte forstærkede og stimulerede lys går ind og påvirker fotoreceptorerne i kroppens celler. Derved sættes cellernes stofskifte i vejret, hvilket er positivt, for på den måde er laserlyset med til at mobilisere immunforsvaret, forøge den lokale koncentration af hvide blodlegemer og fremme vævets naturlige heling. Ydermere kan laserlys have en smertedæmpende effekt via såkaldte triggereller akupunkturpunkter i kroppen.

Som et resultat af en vellykket behandling vil patienten kunne opleve eksempelvis smertelindring, nedsat inflammation og mindre muskelspænding.

Kilde: Krop og Fysik

Virkning af LLLT kan opdeles i 4 hoved områder:

  • Betændelseshæmmende virkning
  • Smertehæmmende virkning
  • Øget frigivelse af byggematerialer fra cellerne
  • Frigørelse af affaldsstoffer fra cellerne

Dermed bedres cellefunktioner og kroppens naturlige evne til hurtigere og mere effektivt at hele ved skader på muskulaturen. Alle skader på bevægeapperatet kan behandles

Se mere: Nakkesmerter