• +45 20 60 24 00
  • info@sofiendal-sundhedsteam.dk

Genoptræning

Genoptræning

Sofiendal Fysioterapi og Kiropraktik er godkendte leverandører til genoptræning omfattet af fritvalg

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 på det ortopædkirurgiske område er omfattet af frit valg i Aalborg Kommune. Borgerne kan frit vælge, om de vil have genoptræning hos Træningsenheden Aalborg Kommune eller en godkendt privat leverandør. Det frie leverandørvalg er undtaget for beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud. og ved udskrivning efter amputation af ben.

Genoptræning af tabte færdigheder og nedsat funktionsevne

 

Klinikken tilbyder :

 Individuel genoptræning og vedligeholdende træning

 Individuel vurdering af træningsbehovet.

 Individuelt tilpassede træningsprogrammer

 Varighed og opfølgning tilpasses den enkelte

Mulighed for træning på hold

 

Formålet med genoptræning er, at du opnår samme færdigheder og funktionsevne som før din skade eller bedst mulig funktionsevne, så du på bedste måde kan vende tilbage til din hverdag.

Genoptræningen kan opdeles i 2 faser:

Første fase omfatter aflastning af det skadede område så længe der er hævelse eller smerter. Det kan være efter en idrætsskade eller efter en operation, hvor vævet skal hele. Er det muligt må man gerne træne videre med de muskler og led, der ikke er involveret. Det er vigtigt at holde sig i gang så du vedligeholder den funktion du fortsat har. Denne fase kaldes ofte ”aktiv hvile”.

I anden fase trænes specifikt med det område, der er kommet til skade / blevet opereret. Formålet er at styrke vævet så meget, at almindelig belastning igen kan tåles. Forskellige vævstyper reagere forskelligt under helingsprocessen – f.eks. heler muskelvæv meget hurtigere end senevæv. Det er derfor meget forskelligt, hvor lang tid en genoptræning vil tage.

Her et nogle eksempler på hvordan træningen kunne se ud: