Screening af kroppens funktionsevne kan optimere din træning og bedre din dagligdag

Er du på vej tilbage fra en skade, har du haft en periode hvor du ikke kan komme helt oven på fordi der hele tiden er små skader der generer eller vil du forebygge skader er screening et tilbud for dig.

Screeningen tager udgangspunkt i en fysioterapeutisk undersøgelse og suppleres efterfølgende med en specifik screening.  Screeningsproceduren tager udgangspunkt i hele kroppen. Efterfølgende udarbejder vi sammen en handlingsplan der tager højde for netop din situation og vi snakker om relevante øvelser og mulige ændringer i hverdagen. Ændringer, der kan forebygge skader og/eller forbedre din nuværende funktions niveau.

Først undersøges kroppens led specifikt for at udelukke problemstillinger der ellers bør afklares først, idet du ikke må have smerter under testen. Dernæst gennemføres screeningen, der består af 3 delundersøgelser. Resultatet af screeningen vil vise hvilke områder i kroppen, der skal arbejdes med. Det kan være at der er områder hvor der skal arbejdes med smidighed, og andre hvor der skal styrkes. Helheden skal være i balance.

 

Disse tre delundersøgelser kobles sammen til en helhed i en anonym database. Databasen tager højde for din idræt / arbejde, køn og alder og kommer herefter med en vurdering af hvor dit funktionsniveau er set i forhold til ”en normalgruppe”.

Et eksempel: Du er professionel basketballspiller, mand 24 år, og har tidligere haft en skade. Vi undersøger og screener dig, og på baggrund heraf finder vi frem til følgende:

 

 

 

På baggrund af undersøgelsen vist foroven, følger en vejledning til hvilken træningstyper man bør prioritere, herunder forslag til specifikke øvelser. Program og vejledning kan indarbejdes i din daglige træning og bliver dermed ikke en ekstra belastning. Er det set i relation til arbejde, kan det være en ekstra indsats der skal til – hvis ikke arbejdsgiveren tillader træning i arbejdstiden.

Undersøgelser har vist at denne screeningsmetode er meget anvendelig i dagligdagen og den er ikke for omfattende.

Metoden bruges som en del af en helhedsvurdering på St. Andrews golf, desuden anvendes metoden af ledere og fysioterapeuter fra AFC Ajax, Feyenoord, FC Bayern München, FC Aston Villa, Milan og FC Liverpool. Nike og Lebron Brown har og screeningen som en del af en helhedsvurdering.

Jeg har virkelig gode erfaringer med at anvende screeningen i skadesforebyggende øjemed og har anvendt den igennem en del år i Aalborg DH, og fortsætter med metoden i Elitehåndbold Aalborg i den kommende sæson.

Til de der gerne vil læse mere:

Kilder:

Cook G, Burton L, Hoogenboom BJ, Voight M. FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING: THE USE OF FUNDAMENTAL MOVEMENTS AS AN ASSESSMENT OF FUNCTION ‐ PART 1. International Journal of Sports Physical Therapy. 2014;9(3):396-409.

Cook G, Burton L, Hoogenboom BJ, Voight M. FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING: THE USE OF FUNDAMENTAL MOVEMENTS AS AN ASSESSMENT OF FUNCTION‐PART 2. International Journal of Sports Physical Therapy. 2014;9(4):549-563.

Nicole J. Chimera, Craig A. Smith, and Meghan Warren (2015) Injury History, Sex, and Performance on the Functional Movement Screen and Y Balance Test. Journal of Athletic Training In-Press. doi: http://dx.doi.org/10.4085/1062-6050-49.6.02

Parenteau-G  et al. Functional movement screen test: A reliable screening test for young elite ice hockey players. 2014;15(3): 169–175

Loudon et al.  Functional Movement Screen Scores in a Group of Running Athletes. Journal of Strength & Conditioning Research. 2014;28(4): 909-913

Kraus et al. Efficacy of the Functional Movement Screen: A Review. Journal of Strength & Conditioning Research. 2014; 28(12): 3571-3584

Letafatkar A, Hadadnezhad M, Shojaedin S, Mohamadi E. RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING SCORE AND HISTORY OF INJURY. International Journal of Sports Physical Therapy. 2014;9(1):21-27.

Kinematic Analysis of Selected Reach Directions of the Star Excursion Balance Test Compared With the Y-Balance Test. Journal of Sport Rehabilitation, 2014, 23, 27-35

Overmoye et al. Relationships Between Lower-Extremity Flexibility, Asymmetries, and the Y Balance Test. Journal of Strength & Conditioning Research. 2015; 29 (5):1240–1247

Kang et al. Association of ankle kinematics and performance on the y-balance test with inclinometer measurements on the weight-bearing-lunge test. Journal of Sport Rehabilitation.2015; 24(1):62-67

Mayer et al.Functional Testing Differences in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Patients Released Versus Not Released to Return to Sport.Am J Sports Med. 2015; Published online before print April 13, 2015, doi: 10.1177/0363546515578249

Taylor et al. Upper Extremity Physical Performance Tests in Collegiate Athletes. J Sport Rehabil. 2015 Jan 22. [Epub ahead of print]

Lee et al. Correlation of the Y-Balance Test with Lower-limb Strength of Adult Women. J Phys Ther Sci. 2014 May;26(5):641-3

Teyhen et al. Clinical measures associated with dynamic balance and functional movement. J Strength Cond Res. 2014 May;28(5):1272-83

[/fullwidth_text] [boxed_content type=”coloured” pb_margin_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”]

Som den første klinik i Danmark kan vi tilbyde en komplet screening på baggrund af det sidste nye viden indenfor flere forskellige idrætsgrene.

Systemet er velegnet til at screene enten med det formål at forebygge, men også efter en eventuel skade – og dermed være vejledende i rehabiliterings / genoptræningsforløbet.

Home

SpartaNova er et belgisk firma udsprunget af forsknings miljøet på Ghent Universitetet og Vrije Universitetet i Brussel. Dermed parres idrætsforskere og idræts kliniker på højt niveau. Oslo Sports Trauma Research Center (Norges førende idrætsforskere er placeret her) er nu også involveret i projektet, hvilket på ingen måde formindsker fagligheden bag.

Kan man udelukke skader ved at screene ? Nej det kan man ikke da skader er en uundgåelig del af idræt, uanset hvilken idræt der dyrkes.

Screening kan dog formindske skadesrisikoen, og være vejledende i forhold til hvilken retning træningen bør  indledes / fortsættes. Screening kan også være vejledende i forhold til genoptrænings forløbet, hvis processen gennemføres på baggrund af kvalificeret / validerede undersøgelser og tests. Dermed er Spartanova en oplagt mulighed og redskab til at screene den enkelte.

Screening har vist sig at have positive “bivirkninger”:

1: Medicinsk fokus / forsknings fokus på holdet eller den enkelte atlet
2: Opmærksomhed og uddannelse på problemstillingen hos den enkelte eller holdet som helhed
3: Potentiel placebo effekt
4: Objektive test med henblik på afklaring af eventuelle mangler / problemstillinger
5: Mulighed for dokumenteret indsats overfor de afdækkede problem områder
6: Forbedre atletens præstation

Har det fanget din interesse kan du se mere her

Vil du hører mere så er det her. (Podcast på engelsk fra det ansete tidsskrift British Journal of Sport Medicine)

Kilder:

Bahr R. Br J Sports Med 2016;50:776–780

Hewett TE. Br J Sports Med Published Online First.Br J Sports Med 2016;online first july 7, 2016.0:1. doi:10.1136/bjsports-2016-096388

Hegedus EJ, Cook CE. Br J Sports Med 2015;49:1288–9.