Muscle Energy Teknique (MET) er en effektiv behandlingsform, der kræver din aktive medvirken, idet du sammen med fysioterapeuten, er fælles om at yde behandlingskraften for at frigøre f.eks et led, der har nedsat bevægelighed , det der i daglig tale ofte kaldes “låst” eller “hold”.

Behandlingen er en meget skånsom og sikker teknik , da du selv medvirker til at bryde de barriere, der måtte være. Fra en præcis kontrolleret position er fysioterapeuten i stand til, at bearbejde de restriktive og smertefulde barrierer, der hæmmer bevægelse i et led.

Barriere kan være forårsaget af ændringer i hud, muskelhinder, muskler, ledbånd, ledkapsler eller led overflader. MET teknikken kan genskabe fuld bevægelighed, bedre blod cirkulation samt skabe balance i de neuromuskulære forhold.

Behandlingen er derfor rettet primært mod et led eller spændt muskulatur, men i realiteten behandles flere vævstyper samtidigt – da smerteårsagen sjældent findes isoleret til et enkelt område.

 

Kilder:

Fryer and Pearce. The effect of muscle energy technique on corticospinal and spinal reflex excitability in asymptomatic participants. J Bodyw Mov Ther. 2013 Oct;17(4):440-7

Küçükşen  et al. Muscle energy technique versus corticosteroid injection for management of chronic lateral epicondylitis: randomized controlled trial with 1-year follow-up. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Nov;94(11):2068-74

Selkow et al. Short-term effect of muscle energy technique on pain in individuals with non-specific lumbopelvic pain: a pilot study. J Man Manip Ther. 2009;17(1):E14-8.

Smith and Fryer. A comparison of two muscle energy techniques for increasing flexibility of the hamstring muscle group. J Bodyw Mov Ther. 2008 Oct;12(4):312-7