ledmobilisering i ledmobilisering ii ledmobilisering

Når et led skal fungere optimalt, er det nødvendigt, at leddet kan bevæge sig frit i bestemte retninger. Hvis der er nedsat eller ophævet ledbevægelighed, sker der en opspænding i muskulatur, ledbånd og ledkapsel omkring det pågældende led.

For at undersøge og genskabe normal ledbevægelighed i et led, gør jeg som manuel fysioterapeut brug af forskellige screenings- og mobiliserings-metoder.  Disse metoder kan give mig oplysninger om ledbevægeligheden i det pågældende led, der muligvis er smerte provokeret. Hvis du som patient angiver smerte eller på anden måde ubehag under disse test, betragtes det som tegn på, at den nedsatte ledbevægelighed kan være en del af smerte problematikken.

Behandlingen kan være mobiliserings teknikker, der har det formål at genskabe normal og smertefri bevægelighed i det pågældende led

Kilder:

Molina-Ortega et al. Immediate effects of spinal manipulation on nitric oxide, substance P and pain perception.Man Ther. 2014 Oct;19(5):411-7.

Plaza-Manzano et al. Changes in biochemical markers of pain perception and stress response after spinal manipulation. J Orthop Sports Phys Ther. 2014 Apr;44(4):231-9.

de Oliveira et al. Immediate effects of region-specific and non-region-specific spinal manipulative therapy in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2013 Jun;93(6):748-56.

Martínez-Segura et al. Immediate changes in widespread pressure pain sensitivity, neck pain, and cervical range of motion after cervical or thoracic thrust manipulation in patients with bilateral chronic mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Sep;42(9):806-14