Det at ældes

aldring“Aldring er en konsekvens af en lang række små skader

Med alderen får vi alle sammen små skader. Det er ikke den enkelte skade, der gør os skrøbelig – men det er til gengæld den mængde af skader, vi pådrager os gennem livet.

Hvor fedt er det egentlig at blive gammel, og er det egentlig noget at stræbe efter at blive 100 år?

Aldersprofessor Rudi Westendorp har netop sendt sin bog ‘Kunsten at blive ældre’ på gaden herhjemme, og han skriver blandt andet, at de unge generationer i dag godt kan forvente at blive rigtigt gamle – 100 år.” kilde: dr.dk

Du kan læse hele det spændende indlæg her.

Foto: kilde @sundaldring

 

En stille epidemi af hjernerystelser?

concussion
“Statistikken er ikke klar på området, men hjernerystelser synes at ramme hårdere blandt især ressourcestærke yngre danskere med travle liv. I USA taler man om en stille epidemi, men dansk professor advarer mod en modediagnose.

Kim Friedrichs hjernerystelse endte med en henvisning til Liaisonklinikken, i folkemunde kaldet ’hypokonderklinikken’ på Bispebjerg.

Her blev han efter to konsultationer udstyret med fem forskellige psykiske diagnoser, blandt andet depression, helbredsangst og to underliggende personlighedsforstyrrelser.

Der var sket det, at han havde banket hovedet op i et støbejernsskab på sin skole. Tilsyneladende ikke noget alvorligt, ingen skadestue, ingen blødninger i hjernen. Men han blev ved med at have hovedpine, problemer med at huske og koncentrationsbesvær, som hans egen læge ikke kunne forklare.

Til sidst blev lægen træt af ham, og Kim Friedrich opsøgte en ny læge, der henviste ham til hypokonderklinikken.

»Jeg kom i den forkerte kasse fra starten, og det er meget frustrerende ikke at blive taget alvorligt,« siger Kim Friedrich.”

Artiklen i sit fulde uddrag som bragt i Information kan læses her

Du kan også læse mere om hjernerystelse her

Hælspore.

Fakta om fasciitis plantaris / hælspore

(Kilde: Danske Fysioterapeuter)

Op mod 10 procent af befolkningen får på et tidspunkt problemer og smerter i svangsenen (fasciitis plantaris) og dens hæfte under hælen. Der er tale om en irritationstilstand i selve senepladen under foden, fascia plantaris, der ofte får betegnelsen hælspore.  Irritationen opstår typisk i forbindelse med løb og gang på hårdt underlag eller brug af sko uden afdæmpning i sålerne. Tilstanden ses også ved pes cavus (hulfod) og visse gigtsygdomme som mb. Bechterew. Fasciitis plantaris er svær at komme af med, og behandlingen er primært konservativ i form af for eksempel aktivitetstop, evt. smertedækning og aflastende fodtøj med indlægssåler.

Et dansk studie viser, at træning er effektiv til at behandle smerter i forbindelse med fasciitis plantaris – også kaldet hælspore, og der er hurtigere positiv effekt med træning sammenlignet med traditionel behandling med udspænding og indlægssåler. En artikel med beskrivelse af det danske studie er publiceret i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Du kan læse hele afsnittet her

Rathleff MS, Mølgaard CM, Fredberg U, Kaalund S, Andersen KB, Jensen TT, Aaskov S, Olesen JL. High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: A randomized controlled trial with 12-month follow-up. J Med Sci Sports. 2015 Jun;25(3):e292-300